Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

AKTUALNOŚCI:

Zima

Utworzono dnia 23.10.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

apeluje

do mieszkańców Gminy Gródek

          Zima to bardzo trudny czas dla nas wszystkich, w szczególności dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, osób starszych, przewlekle chorych, samotnych, a także dla rodzin pozbawionych możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Ten czas niesie za sobą liczne zagrożenia takie jak: nagłe i znaczne spadki temperatury, opady i silny wiatr, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu naszych mieszkańców. Dlatego też prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby i rodziny, które mogą potrzebować pomocy i sygnalizowanie odpowiednim służbom o występującym zagrożeniu życia i zdrowia ludzi przebywających na terenie naszej gminy.

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

  ul. Fabryczna 8 lok. 2, 16-040 Gródek

  tel.: 85 7180127

  w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00

                               wtorek, środa, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30

• Posterunek Policji w Gródku ul. Michałowska 7, 16-040 Gródek

   tel. 85 6704133

• Numery alarmowe:

       • Europejski Numer Alarmowy - 112

       • Policja – 997

       • Straż Pożarna – 998

      • Pogotowie – 999

• Bezpłatna infolinia dla bezdomnych

  800 444 989

           Zrozumienie problemów i potrzeb osób potrzebujących pomocy w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem naszej troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

czytaj dalej na temat: Zima

Zaproszenie

Utworzono dnia 18.10.2018

Zaproszenie

         Dzielnicowy Posterunku Policji w Gródku wspólnie z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gródku serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Gródek, a w szczególności Seniorów na spotkanie dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa, na którym zostanie omówiony między innymi problem przestępstw dokonywanych na osobach starszych. Mechanizm działania sprawców jest bardzo różnorodny: „ na wnuczka, policjanta, urzędnika, gazownika, hydraulika”. W wyniku działań przestępców ich ofiary niejednokrotnie zostają pozbawione wszystkich oszczędności całego życia, środków na bieżące potrzeby życiowe, niezbędnych leków, a także podpisują bardzo niekorzystne umowy.

          Zdobyte informacje pozwolą na uniknięcie ewentualnych zagrożeń. 

          Spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gródku.

czytaj dalej na temat: Zaproszenie

INFORMACJA

Utworzono dnia 09.07.2018

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU INFORMUJE, ŻE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019 WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO:

► ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)

► ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

►ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

►ŚWIADCZEŃ DOBRY START

BĘDĄ PRZYJMOWANE W DNIACH:

  •  Poniedziałek od godz. 12:00 do 16:00
  • Wtorek od godz. 8:00 do 12:00
  • Środa od godz. 8:00 do 12:00
  • Czwartek od godz. 12:00 do 15:30
  • Piątek od godz. 8:00 do 12:00

W WERSJI PAPIEROWEJ OD 01.08.2018 r.

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

DOBRY START

Utworzono dnia 15.06.2018

        W dniu 1 czerwca 2018 roku Pan Premier Mateusz Morawiecki podpisał przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061). Program „Dobry start” to 300 zł raz w roku (jednorazowego) wsparcia dla każdego uczącego się dziecka do ukończenia 20. roku życia, lub 24. roku życia w przypadku dziecka/osoby legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności – bez względu na dochody rodziny. Wniosek o świadczenie będzie można składać tych samych instytucjach co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej, lub innej jednostce wyznaczonej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Wniosek o świadczenia dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie osoby uczącej się będącej osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy trzeba złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Wnioski będzie można składać: od 1 lipca 2018 r. przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną w formie papierowej. Wnioski należy składać do 30 listopada. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jeśli zostanie złożony w kolejnych miesiącach to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Nie należy odpowiadać na wiadomość o przyznaniu świadczenia Dobry Start. Jednocześnie dla osób zainteresowanych, uruchomiona zostaje Infolinia (dostępna w okresie od 11 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. w godzinach 10:00–13:00).

I N F O L I N I A  8 0 0 1 6 0 1 2 1

czytaj dalej na temat: DOBRY START

Ogłoszenie

Utworzono dnia 10.04.2018

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu „MAMA już nie jest SAMA!”

Serdecznie zapraszamy Panie pozostające bez pracy:

- zarejestrowane w PUP lub nie zarejestrowane

- MAMY prowadzące gospodarstwa domowe w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

- przed trzydziestką i po 30. roku życia

- z Białegostoku, powiatu białostockiego oraz powiatu sokólskiego

Oferowane formy wsparcia dla każdej Uczestniczki:

- Bezpłatne certyfikowane kursy zawodowe przygotowujące do pracy jako:

 SPRZEDAWCZYNI Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ Z FAKTUROWANIEM

 PRACOWNICA BIUROWA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

 PRACOWNICA MAŁEJ GASTRONOMII

 ASYSTENTKA DS. KSIĘGOWOŚCI

 OFFICE MANAGER

(za udział w kursie zawodowym otrzymasz 796,80 zł)

- profesjonalne wsparcie pośrednika pracy w znalezieniu pracy

- płatne 3-miesięczne staże zawodowe u atrakcyjnych pracodawców (120% ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH, CZYLI 997,40 zł netto/miesiąc)

- zwrot kosztów dojazdu

Szczegółowe informacje i zapisy:

BIURO PROJEKTU: Fundacja Aktywizacja, 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 601 Beata Grygorczuk, beata.grygorczuk@idn.org.pl, tel. 85 679 26 65

FRK PRO-SKILLS: Ewa Brajczewska, ebrajczewska@pro-skills.pl, tel. 698 623 456 4PROGRESS: Maciej Kusiński, biuro@4progress.pl, tel. 85 746 40 50

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Informacja

Utworzono dnia 04.04.2018

 

                   Uprzejmie informuje, iż w dniu 09.04.2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nie pracuje.

                                                                                                                                                  Kierownik Gminnego
                                                                                                                                           Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                      Jolanta Bójko

                                                                                                                                                 

czytaj dalej na temat: Informacja

Życzenia

Utworzono dnia 27.03.2018

Informacja

Utworzono dnia 22.03.2018

INFORMACJA

         Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku (zgodnie art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia          29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) realizuje

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

W RODZINIE

        Osoby, które są zainteresowane dobrowolnym udziałem w Programie, bądź są do tego zobowiązane mogą się kontaktować z pracownikiem Centrum od poniedziałki do piątku w godzinach od 9:00 do 16, oraz dodatkowo w środy i czwartki od 16:00 do 18:00.

Informacje na temat udziału w Programie udzielane są telefonicznie pod nr tel. 85 732 27 32 w siedzibie centrum w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1, pokój nr 2.

         Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonujący w ramach Centrum mieszkańcom powiatu białostockiego udziela pomocy specjalistycznej :

- psychologa (wtorek, środa w godz. 10:00 -18:00 oraz czwartek 7:30 – 15:30)

- porad prawnych w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w innych sytuacjach kryzysowych ( wtorek, środa w godz.16:00-18:00).   

        Wizyty są umawiane telefonicznie: 85 732 27 32; 85 732 27 33; 85 732 24 46.

czytaj dalej na temat: Informacja

Zima 2017/2018

Utworzono dnia 27.10.2017

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku w związku ze zbliżającą się

Zimą 2017/2018

apeluje do mieszkańców gminy Gródek

 

         Nadchodzący okres zimowy to bardzo trudny czas dla wszystkich, a w szczególności dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku, przewlekle chorych, samotnych, a także dla rodzin pozbawionych możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Ten czas niesie za sobą liczne zagrożenia takie jak: nagłe i znaczne spadki temperatury, opady i silny wiatr, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu naszych mieszkańców.

W związku z powyższym prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, rodziny, które mogą potrzebować pomocy i o sygnalizowanie o występującym zagrożeniu życia i zdrowia ludzi przebywających na terenie naszej gminy, poniższym jednostkom:

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku

ul. Fabryczna 8 lok. 2, 16-040 Gródek

tel.: 85 7180127

w godzinach: poniedziałek od 8.00 do 16.00

                            wtorek, środa, czwartek i piątek od 7.30 do 15.30

 

• Posterunek Policji w Gródku

ul. Michałowska 7, 16-040 Gródek

tel. 85 6704133

 

• Numery alarmowe:

    • Europejski Numer Alarmowy - 112

    • Policja – 997

    • Straż Pożarna – 998

    • Pogotowie – 999

 

• Bezpłatna infolinia dla bezdomnych

    800 444 989

          Zrozumienie problemów i potrzeb osób potrzebujących pomocy w naszym najbliższym otoczeniu jest przejawem naszej troski i wrażliwości – nie pozostańmy obojętni na los drugiego człowieka.

czytaj dalej na temat: Zima 2017/2018

Ogłoszenie

Utworzono dnia 31.07.2017

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRÓDKU INFORMUJE, ŻE NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO:

► ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+)

► ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

► ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

BĘDĄ PRZYJMOWANE W DNIACH:

► Poniedziałek od godz. 12:00 do 16:00

► Wtorek od godz. 8:00 do 12:00

► Środa od godz. 8:00 do 12:00

► Czwartek od godz. 12:00 do 15:30

► Piątek od godz. 8:00 do 12:00

Pozostały czas pracy przeznaczony jest na obsługę adminitracyjno - biurową.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko – Asystenta rodziny

Utworzono dnia 22.05.2017

Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko – Asystenta rodziny   Nazwa i adres pracodawcy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku, ul. Fabryczna 8 lok. 2, 16-040 Gródek. Wymagania formalne: obywatelstwo polskie; wykształcenie wyższe...

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko – Asystenta rodziny

Witamy!

Utworzono dnia 19.05.2017
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj dalej na temat: Witamy!

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny